Arbetsmarknadsfrågor

Idag har det varit en mycket lång, men också väldigt givande dag med (s)-lagtingsgrupp dit jag varit inbjuden för en dag gällande arbetsmarknadsfrågor.

(s)-lagtingsgrupp besökte norra Ålands industrier tidigare i veckan. Företagen visade stor framtidstro, inge stor påverkan av lågkonjunkturen och ett ödmjukt samhällstänkande med organisk tillväxt.

Som en uppföljning hade Linnea Johansson, avdelningschef på näringslivsavdelning, Anders Ekström VD vid Ålands Näringsliv och Fredrik Karlström näringsminister bjudits in, samt ett besök vid Katapult ordnats.

Linnea Johansson berättade att man ser över lagstiftningen just nu. För mig är detta intressant med tanke på det jag själv drabbades av då jag ansökte om arbetsprövning och näringsstöd, där jag räknades som företagare trots att mina läkare ansåg att jag inte var kapabel att ha kvar min verksamhet. Enda sättet att inte räknas som företagare och då kunna ta del av AMS stödfunktioner, är att jobba heltid 8 månader, vilket jag har flertalet läkarutlåtanden om att jag inte får göra. Så, vad bör ses över i lagstiftningen för att främja de svaga i samhället?

Dagens siffror visar på att barnen ej ökar i antal, men att behovet av barndagvård ökar. Det visar på att fler kvinnor arbetar nu än tidigare.

Barbro Sundback visade en artikel i ÅU där man i Dalsbruk informerar om ett lönestöd till företagare, kommuner, föreningar och även privatpersoner som anställer arbetslösa, där stödet motsvarar 50 % av lönen. Detta är intressant! Finns möjligheten även på Åland? Om så är fallet, hur når man ut med informationen till ovannämnda grupper? Detta torde kunna öppna upp sysselsättning i tredje sektorn som är stor på Åland. Personer som inte klarar av jobba heltid skulle kunna få möjlighet att jobba halvtid istället! Mycket intressant!

Diskussionen kring ungdoms arbetslöshet visar tydligt på ett behov av uppsökande verksamhet där man fångar upp de ungdomar som hoppar av skolan, för att undvika att de faller in i en gråzon som det är svårt att ta sig ur.

Anders Ekström berättade att hans erfarenhet av arbetsmarknaden på Åland är att det är lättare att få tag på händer än hjärna. Det är svårt att få tag i rätt specialkompetens, medan fysiskt arbete ofta ger ett mycket stort urval arbetssökanden.

I dagens samhälle är det ont om ”enkla jobb” som inte kräver utbildning, vilket försvårar inträdande i arbetsmarknaden för den målgrupp som verkligen skulle behöva det. Det är också svårare att byta karriär i högre ålder än det varit tidigare. Arbetsmarknaden är på sätt och vis mättad och utbildningsmöjligheterna för personer i högre ålder är smal.

Frågor och tankar väcktes kring hur man kan utveckla arbetsmarknaden för de i samhället som idag vill jobba. Här finns det ännu mycket kvar att göra för såväl politiker som samhället i stort.

En dialog mellan företagen och AMS torde etableras för att klarlägga vilken utbildning eller specialisering som behövs för att bäst stödja arbetsmarknadens utveckling på Åland.

Vid Katapult blev vi informerade om dagsläget hos dem och deras verksamhet. Jag kände att detta är något som är oerhört viktigt för samhället. Här fångas många av våra gråzonare upp och dessutom fortgår uppföljningen i många, många år.

Just nu finns en ungdomslots på Åland. Ungdomslotsen söker upp elever som ligger i farozonet för att hoppa av skolan och får på så sätt ett oerhört stöd i att ta sig vidare på bästa sätt. I den bästa av världar skulle en ungdomslots inte behövas, men vilken fantastisk resurs detta är! Jag hoppas att alla där ute inser vikten av hennes arbete och hur mycket detta gagnar samhället!

På Katapult som drivs av Ung resurs r.f. slussas man sakteliga in i samhället igen, inte bara genom att få ta del av det social gruppdynamik och lärande, utan även genom städning, handling m.m som man bör klara av för att kunna leva i samhället på egen hand.

På min fråga hur många som hoppar av Katapult, fick jag det glädjande svaret ”ingen”. Katapult är dessa ungdomars livlina och trygghet. Fantastiskt arbete!

Det framkom att skolorna borde ta tag i skolkproblem mycket, mycket tidigare än idag. Vad kan vi göra på den här punkten? Hur kan vi få ungdomarna att gå till skolan? Hur kan vi stödja föräldrarna att få sina ungdomar att gå till skolan? Inga svar finns idag, men många tankar väcktes.

Efter Katapult återvände vi till (s) kansli för att avsluta dagen med diskussion tillsammans med Fredrik Karlström. Näringsministern lyfte fram vikten av att matcha ihop arbetssökanden och arbetsgivare. Finns det en anledning att dela upp arbetsmarknadsmyndigheten i en passiv verksamhet och en aktiv?

Barbro Sundback avrundade dagen med att konstatera att den ”normala” arbetsmarknaden idag är relativt välfungerande. Det man bör jobba vidare med är de som står utanför, det vill säga våra gråzonsungdomar, inflyttade och funktionsnedsatta.

Jag är väldigt tacksam för att jag fick ta del av denna dag. Det har varit en mycket lång dag och min kropp är aningen missnöjd på mig just nu, men det har det varit värt! Jag förstår bättre hur flödet kring arbetsmarknaden fungerar nu och ser flaskhalsarna som behöver åtgärdas. Det finns inget quickfix, men att uppmärksamma problemen är det första steget. Jag hoppas vi nu kommer att kunna börja arbeta kring en hållbar och bredare arbetsmarknad på Åland, för alla.

Miina Fagerlund (s)

Samhällsreformen i radion

Mina partisystrar Helena Flöjt och Isabella Sarling har hörts i etern idag.

http://www.radiotv.ax/gomorron/roster-om-samhallsreformen

Jag inser att jag valde rätt parti, efter att ha hört Jan Salméns c gällande vår insändare i tidningen:

Inte är det ju så stora skillnader. Nu räknar de upp lite småsaker. Det är ju mycket annat som är viktigare för medborgarna.

Nja, jag håller inte riktigt med Salmén. I mina ögon är nog social- och handikappservicen väldigt viktig och jag har svårt att tro att det finns saker som är mycket viktigare för en person som själv inte kan ta sig fram, än att få åka och handla mat.

Miina Fagerlund (s)