Alla har rätt till en trygg skolgång

Nya Åland        Ålandstidningen

Med anledning av den senaste tidens uppmärksamhet i media av elevers skolhälsa på olika sätt, vill jag betona vikten av ökad vuxennärvaro och att få känna trygghet i skolan.

Stor del av våra barns och ungdomars tid tillbringas i skolan och vid skolskjutsarna. För en individ som utsätts för ohälsa av något slag i skolan, mobbning, sexuella trakasserier, kan det handla om att man är utsatt under mer än hälften av den vakna tiden. Känslan av otrygghet och kränkning försvinner inte ens då skolklockan ringer ut. Den finns kvar som ett stort blödande sår som med stor sannolikhet kommer att ha ärrvävnad även den dag då såret slutat blöda.

Det är samhällets plikt att reagera starkt på trakasserier av alla de slag! Samhället som är du och jag. Föräldrarna, lärarna, skolledningen, kommunens politiker, alla bär vi ansvar för att våra barn och ungdomar har en trygg skolgång! Även eleverna har ett ansvar gentemot varandra; att visa respekt, att våga säga till en vuxen när de ser att något är fel och att våga stå upp för varandra.

Vi föräldrar ger våra barn värderingsgrunder att bygga vidare på. Vi ger dem tryggheten i att vi finns där för dem oavsett vad som sker. När vi läser mellan raderna, är uppmärksam på nyanserna och vågar se skuggorna i barnens och ungdomarnas utkant, skapar vi förutsättningar till en tryggare vardag, ett jämställt samhälle och en respektfullhet där alla har rätt att ta lika stor plats.

Skolan ska vara en frizon där eleverna kan fokuserar på den utbildning som ligger till grund för resten av deras liv. En skolgång som är jämställd och trygg.

Låt oss skapa dessa förutsättningar genom att ta beslut där vi har elevernas bästa för våra ögon, även då besluten är obekväma. Låt oss sätta in resurser i ett tidigt stadie och utöka fortbildning i ämnet för skolpersonalen. Låt oss tro på elevernas förmåga att utvecklas och låt oss jobba solidariskt för att skapa det lugna och trygga arbetsklimat för barn och ungdomar som ska vara en självklarhet idag.

Miina Fagerlund (s)