Klätterrosorna på Åland

Jag har förmånen att sitta som ordförande för socialdemokraternas arbetsgrupp Klätterrosorna. Vi jobbar för frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Jag är mycket stolt över aktiviteten hos denna grupp och vårt arbete har redan börjat få gehör.

Den 8 mars skrev vi en insändare om tillgänglig turism. Läs den här.

Den 17 mars skrev vi om bristande tillgänglighet som är en av de stora frågorna som berörs av FN konventionen för personer med funktionsnedsättning. På Åland kommer det att krävas mycket arbete för att uppfylla FN konventionens krav. Läs insändaren här.

Den 6 april uppmärksammade vi samhället om hemmaröstning vid val. Läs insändaren här.

Klätterrosorna har även gjort en skrivelse om tillgänglighet vid val. Vi har fått skriftligt svar om detta och kommer att jobba vidare med frågorna. Här skriver Ålands radio och tv om skrivelsen.

Här finns klätterrosornas Valprogram att läsas.

Miina Fagerlund (s)