Våra juveler behövs!

Skolan i dag är uppbyggd på en relativt smal mall. Det gör att alla inte passar i dessa ramar. För att få in dessa elever innanför ramarna, anpassar vi skolgången på ett eller annat eller femhundrafemtielva olika sätt.

Att få anpassad läroplan gör att man kan ta del av undervisningen på ett bra sätt, att man får lyckas i sin skolgång och att man uppnår de ramar som samhället satt upp. Det här gör att eleverna utvecklas och skapar en framtidstro på sig själva.

När Den blomstertid nu kommer har tystnat ekar tomrummet kallt, för vad händer nu? Jo, nu slåss en mycket stor grupp ungdomar om ett mycket litet antal studieplatser som dessutom kan bli ännu färre om skolan inte anser sig budgeterade medel för att ta emot ungdomarna. Vad händer då med dessa elever? Någon andra chans finns inte.

Några får förmånen att komma till Katapult, någon enstaka kommer kanske in i någon skola utanför Åland och någon får kanske plats på Folkhögskolan. Men det är fortfarande en stor grupp som faller mellan stolarna och det är väldigt många som inte får den framtid de har föreställt sig. Vad gör man då? Vad gör man när man precis har kastat sig ut på frihetens vingar upp mot skyn mot framtiden och vinden under vingarna plötsligt tar slut? Man faller hårt till marken.

Dessa ungdomar, som gått ut grundskolan med anpassad läroplan, är varken dumma eller lata. De är unika människor med unika kunskapsområden, precis som du och jag! Unika varelser som har rätt att skapa sitt liv enligt de förutsättningar och drömmar som just de har. Samhället förlorar en resurs för varje individ som blir åsidosatt p.g.a. sitt behov av stöd i skolgången.

Vi måste skapa ett samhälle där man inte ska straffas för den hjälp man behövt och har fått! Vi måste skapa stödformer som passar dagens ungdomar, inte försöka forma ungdomar att passa dagens stödformer! När man skapar ett pussel har man en bild som man skär till bitar av. Man skär inte till bitar som man sedan anpassar bilden till.

Vi måste börja tänka utanför boxen, våga pröva nya sätt! Vi måste få en arbetsmarknadslag och utbildningslag som samverkar till att alla ungdomar, oavsett bakgrund, ska ha lika rätt till framtidstro.

Miina Fagerlund (s)