Visst får det kosta!

Vad kostar det oss att inte tänka tillräckligt långsiktigt? Vad kostar det samhället att inte hjälpa de unga i tid? I Sverige är det i varje årskull 20 % som inte går ut med betyg. Det kostar samhället hundratals miljarder kronor för varje årskull. Vi har inte råd att göra samma misstag. Nationalekonom Ingvar Nilsson menar att en budget i balans idag kan ge förödande kostnader i framtiden.

Nilsson höll två föreläsningar i ämnet på Åland i veckan. Ord som kastat om i mitt huvud och som påverkat siffermänniskan inom mig mycket starkt. Genom att inte satsa på de unga som behöver extra resurser i skolan, förskjuter vi istället kostnaden på framtiden.

Att ge barn med specialbehov förutsättningar till individanpassad skolgång kan spräcka budgetramarna under några år i grundskolan. Men genom att få grundfärdigheter som möjliggör fortsatt skolgång, minskar riskerna för utanförskap som kommer av att man inte antas till fortsatta studier, att drabbas av arbetslöshet och följderna av detta.

Om man ser till vad som då händer med dessa barn om man inte ger dem förutsättningarna, så förskjuts problemet istället till andra sektorer. Inom det kommunala är det främst socialvården med utkomststöd och sysselsättningsåtgärder som tenderar att belastas. Även andra delar av samhället riskerar att belastas hårt, såsom hälso- och sjukvården, rättsväsendet och andra myndigheter.

Kommunernas tjänstemän borde därför utbildas i de system som de facto finns och som är utvecklade för att påvisa kostnadsbelastningen på nämnda sätt. Det är viktigt att vi politiker ger tjänstemännen möjlighet till flexibilitet och elasticitet där tillräckliga resurser för barn och ungdomar värderas enligt andra mätinstrument än det görs idag. Detta eftersom personer som inte får tillräckligt med stöd i skolan riskerar att drabbas av livslångt utanförskap. Ett utanförskap som kostar oerhört mycket för samhället, och framför allt för individen själv.

Miina Fagerlund (s)

Hur jag vill kampanja

Jag startade den här bloggen vid förra valet för att kunna blogga lite nu och då om mitt politiska arbete. Jag insåg rätt snabbt att det inte alls känns passande och i många fall inte ens möjligt som kommunstyrelsemedlem. Men jag har inte ångrat mitt val att tacka jag till kommunstyrelseplatsen en enda gång. Det har varit oerhört lärorikt och givande och jag har trivts otroligt bra med det arbete jag gjort där. Framför allt är jag stolt över att jag stått upp för min sak och inte på något sätt tvingats vika ner mig för andra skull. Respekten för varandra har varit och är stor. Men nu är det dags för ett nytt val och allt ligger i väljarnas händer!

Jag har gång på gång fått höra den senaste mandatperioden att jag inte är en typisk politiker. En sak som tydligen är extra förväntat bland politiker är att man ska framhålla sig själv framom andra. Det kan jag ärligt erkänna att jag faktist är urdålig på. Jag gillar det inte och jag är inte sugen på att vänja mig vid känslan heller. Jag vet att jag inte är ensam och därför känns det helt rätt att inte ens försöka.

Det är många som kommit igång med sitt kampanjande nu på sociala medier och tidningarna fylls av insändare som jag inte ens tar mig tid att läsa, tråkigt nog. Varför är det så? Kanske kan jag skylla även det här på icke-typisk politiker. Jag märker att jag läser rubriken och namnet under insändaren och sen väljer jag vad jag läser utefter det. Kanske är det därför jag drar mig för att skriva någon insändare.

Min tidigare mentor, Göte Winé, sa till mig vid förra valet att det är viktigt att synas. Syns man inte så finns man inte. Det viktigt att kunna lyfta fram sig själv och vad man åstadkommit och vad man vill åstadkomma. Det är viktigt för väljarna att få veta det. Jag förstår det. Jag förstår det fullständigt. Ändå sitter jag här och kommer på tusen saker att göra för att slippa skriva insändare. Men ja, jag ska skriva insändare. Åtminstone en. Och jag ska göra det innan valet är över.

Jag tycker däremot om att kampanja med andra människor. Att möta väljare, att dela tankar och åsikter, även när åsikterna går åt hela olika håll. Jag tycker om att finnas där ute och vara tillgänglig. Jag tycker om att bjuda på mig själv. Kanske sjunga lite. Att ge av mig själv. Och jag tycker om att möta väljarna och andra politikerkollegor, både i och utanför partiet. Det ger mig energi i tusenfalt!

Så hur vill jag kampanja? Jag kommer att hålla mig till det jag är bekväm i och det som ger mig energi. Och jag kommer att fortsätta tro på att man tillsammans kommer längre än ensam. Sen bär det så långt det bär. Jag kanske inte gör det här enligt den mest framgångsrika manualen, men så har jag heller aldrig varit bra på att följa matrecept, handarbetsmönster eller följa den utstakade vägen. Inte ens kartan läser jag tydligen som man ska, till min pappas stora frustration!

Jag hoppas vi ses i vimlet!

Miina Fagerlund (s)

Vad har hänt sedan förra valet?

Härom dagen gick jag igenom min text från förra valet och uppdaterade med ny. Jag uppdaterade förra valets text med lite kommentarer om hur arbetet gått under den här mandatperioden. Du kan läsa den genom att klicka här. Jag kan verkligen inte ta åt mig äran för att ha klubbat besluten och därigenom fått igång en förändring, men jag har fört diskussioner och jag har i olika sammanhang uppmärksammandet olika situationer. Kanske har det ändå varit till hjälp på något sätt. Jag hoppas det.

Det känns fint att veta att mycket av det jag fann viktigt, även har varit viktigt för andra och att det skett eller är på väg att ske förändringar i samhället.

När man är mitt uppe i det politiska arbetet, känns det många gånger som att hjulet knappt rör sig framåt över huvudtaget. Det är då jag måste lära mig att sätta mig ner och se tillbaka på vad det är vi åstadkommit och vad vi påbörjar att förändra. Oavsett om hjulet snurrar snabbt eller långsamt, så rör det sig, enligt min text, tydligen framåt och det har jag faktiskt inte riktigt uppfattat under åren som gått. Så, min lärdom är, att jag måste jobba hårt för att få bort min frånvaro av tålamod 🙂 och att även små steg är steg framåt.

Nu är det snart dags för val. Vad är viktigt för dig? Jag vill gärna veta! Klicka här så ser du vad jag valt att fokusera på framöver.

Miina Fagerlund (s)