Jag vill

Jag vill vara med och skapa ett jämlikt och inkluderande samhälle genom hållbara beslut.

 • Mångfald berikar
 • I en orkester behövs alla instrument
 • Funktionsvariation är en drivkraft, inte ett hinder
 • Att investera i de unga är en investering i framtiden

Hållbara beslut tas genom att beakta följande

     • socialt hållbart = långsiktigt stabilt samhälle, allas lika värde, individens behov står i centrum
     • ekonomiskt hållbart = hushålla med resurser, ekonomiskt försvarbara tjänster
     • miljömässigt hållbart = behålla jordens ekosystem, minska belastning på miljön

Jag anser att vi behöver ett (1) KST (kommunernas socialtjänst) för att kunna ge jämlik socialservice med tillräckliga resurser. För mångfald och antirasism behöver vi skapa inkludering i samhället. Genom förnyad diskrimineringslag och genom ekonomiska stöd för anpassningar, skapar vi förutsättningar för förbättrad tillgänglighet. Vi är starka tillsammans och därför tror jag på en (1) gemensam region på Norra Åland. Det här är min verktygslåda för en trygg vardag.

För mig är det viktigt att se till ett livslångt människovärde. Jag vill ha jämlik och jämställd barnomsorg där vi har en gemensam taxa för hela Norra Åland. Vi ska ha trygga skolor genom satsade resurser och välutvecklat antimobbningsarbete. Att satsa på undgomar är en satsning på framtiden. Därför vill jag ha ökade resurser till ungdomar. Människor med funktionsvariationer, vare sig de är synliga eller osynliga, fysiska eller psykiska ska ha rätt till ett individanpassat stöd i vardagen och ett samhälle som är tillgängligt för alla. Vi behöver en individanpassad äldreomsorg i närregionen när det är viktigt och vara högt specialiserad när det behövs.

Jag vill att den ekonomisk styrkan är långsiktig och hållbar. God kommunal servicenivå uppnår vi genom tillräcklig kommunalbeskattning. Jag vill att barn och ungdomar ges möjlighet till fritidssysselsättning genom avgiftsfritt deltagande på Norra Åland.

Jag vill vara Din röst i politiken. Jag strävar efter att Du ska se mig som engagerad, pålitlig och stark kvinna som Du vet var Du har. Jag står för mitt ord, även i obekväma situationer, och jag har en stark tilltro till samarbete och respekt.